Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hà Thị Nga

 • Họ và tên: Hà Thị Nga
 • Ngày sinh: 20/2/1969
 • Ngày vào Đảng: 16/3/1995
 • Quê quán: xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
 • Dân tộc: Thái
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình

  - 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004)

  - 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Lào Cai

  - 1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004), khóa XIII (2004-2009)

  - 7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016)

  - 6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010-2015)

  - 10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (2015-2020) kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (11/2015 - 12/2018)

  - 8/5/2020 - 1/2021: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hà Thị Nga

 • Họ và tên: Hà Thị Nga
 • Ngày sinh: 20/2/1969
 • Ngày vào Đảng: 16/3/1995
 • Quê quán: xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
 • Dân tộc: Thái
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình

  - 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004)

  - 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh Lào Cai

  - 1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (1999-2004), khóa XIII (2004-2009)

  - 7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011-2016)

  - 6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010-2015)

  - 10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (2015-2020) kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (11/2015 - 12/2018)

  - 8/5/2020 - 1/2021: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa