Đại hội Đảng lần thứ V (27 - 31/3/1982)

      Nhân vật liên quan

      • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn
      • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh

 

Phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (27/3/1982)

Thời gian: 27/03 đến 31/03/1982

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội

Số lượng đại biểu: 1.033

Số lượng đảng viên: 1.727.000

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương và đồng chí Lê Duẩn được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngày 10/7/1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần. Ban Chấp hành Trung ương họp phiên đặc biệt vào ngày 14/7/1986, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng.