Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976)
Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)

Lê Duẩn

 • Họ và tên: Lê Văn Nhuận
 • Ngày sinh: 7/4/1907
 • Ngày mất: 10/7/1986
 • Quê quán: làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (9/1960 - 12/1976), Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III, IV, V

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I, II, III, IV, V

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1928: Tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

  - 1930: Gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương

  - 1931: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ; cũng trong năm đó bị bắt tại Hải Phòng, bị kết án 20 năm tù và bị giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo

  - 1936: Được trả tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Trung Kỳ

  - 1937: Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ

  - 1939: Được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I. Cuối năm 1939 cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 6, quyết định thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương, thay Mặt trận Dân chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh cách mạng sang một thời kỳ mới

  - 1940: Bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, bị kết án 10 năm tù và đày ra Côn Đảo lần thứ hai

  - Sau 8/1945: Được Đảng và Chính phủ đón về đất liền, tham gia cuộc kháng chiến ở Nam Bộ

  - 1946: Ra Hà Nội, làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  - 1946-1954: Giữ cương vị Xứ ủy, Bí thư Trung ương Cục miền Nam

  - 1951: Tại Đại hội Đảng lần thứ II, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị

  - 1954-1957: Ở lại miền Nam lãnh đạo phong trào cách mạng

  - Cuối 1957: Trung ương cử đồng chí lãnh đạo công việc chung của Đảng bên cạnh Hồ Chủ tịch

  - 9/1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Quân ủy Trung ương

  - 12/1976: Tại Đại hội Đảng lần thứ IV, đồng chí lại được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng lần thứ V, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư đến 7/1986

  - 10/7/1986: Đồng chí từ trần.

Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976)
Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)

Lê Duẩn

 • Họ và tên: Lê Văn Nhuận
 • Ngày sinh: 7/4/1907
 • Ngày mất: 10/7/1986
 • Quê quán: làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (9/1960 - 12/1976), Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III, IV, V

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I, II, III, IV, V

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III, IV, V, VI, VII

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1928: Tham gia Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

  - 1930: Gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương

  - 1931: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ; cũng trong năm đó bị bắt tại Hải Phòng, bị kết án 20 năm tù và bị giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La và Côn Đảo

  - 1936: Được trả tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng ở Trung Kỳ

  - 1937: Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ

  - 1939: Được cử vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I. Cuối năm 1939 cùng với đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư của Đảng chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 6, quyết định thành lập Mặt trận Phản đế Đông Dương, thay Mặt trận Dân chủ, chuyển hướng cuộc đấu tranh cách mạng sang một thời kỳ mới

  - 1940: Bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn, bị kết án 10 năm tù và đày ra Côn Đảo lần thứ hai

  - Sau 8/1945: Được Đảng và Chính phủ đón về đất liền, tham gia cuộc kháng chiến ở Nam Bộ

  - 1946: Ra Hà Nội, làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  - 1946-1954: Giữ cương vị Xứ ủy, Bí thư Trung ương Cục miền Nam

  - 1951: Tại Đại hội Đảng lần thứ II, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị

  - 1954-1957: Ở lại miền Nam lãnh đạo phong trào cách mạng

  - Cuối 1957: Trung ương cử đồng chí lãnh đạo công việc chung của Đảng bên cạnh Hồ Chủ tịch

  - 9/1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Quân ủy Trung ương

  - 12/1976: Tại Đại hội Đảng lần thứ IV, đồng chí lại được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư

  - 3/1982: Tại Đại hội Đảng lần thứ V, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được cử vào Bộ Chính trị, giữ chức Tổng Bí thư đến 7/1986

  - 10/7/1986: Đồng chí từ trần.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa