Hà Nội (TTXVN 23/7/2011)

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, chiều ngày 23/7/2011, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận, biểu quyết thông danh sách bầu và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII. Theo đó, tuyệt đại đa số các đại biểu đều nhất trí với tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về nhân sự Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

52,4% đại biểu cũng biểu quyết tán thành bổ sung ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vào danh sách để bầu làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, giữ chức Trưởng ban Dân nguyện.

Sau khi thông qua danh sách 19 người, Quốc hội đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 457 phiếu tán thành, đạt 91,4 %.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII gồm đồng chí Tòng Thị Phóng, Huỳnh Ngọc Sơn, Uông Chu Lưu tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII với tỷ lệ phiếu tán thành lần lượt là 95,8%, 97,6%, 98,4%.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII với 483 phiếu bầu, đạt 96,6% .

Trong số 14 người còn lại được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Phúc có số phiếu bầu chưa đến 50%. Quốc hội quyết định không bầu thêm thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giữ nguyên số thành viên 17 người gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 12 Ủy viên.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự cảm ơn tới các đại biểu Quốc hội đã tín nhiệm bầu 17 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là niềm vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm cao cả, nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng khẳng định tập thể Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ kế thừa những thành quả kinh nghiệm của những khóa trước, nỗ lực phấn đấu cùng các vị đại biểu Quốc hội đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định, góp phần xây dựng Quốc hội xứng đáng với vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức lối sống, nâng cao trình độ năng lực công tác; kiên quyết phòng chống quan liêu, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời sẽ gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức hữu quan, sự ủng hộ của cử tri cả nước, của đồng bào ta ở nước ngoài, của Quốc hội, nhân dân các nước vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Sau khi nhận nhiệm vụ, thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình đề cử đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thường xuyên nhận được những đóng góp quý báu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan tổ chức hữu quan, sự ủng hộ giám sát của cử tri và nhân dân cả nước cũng như sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước và nguyện vọng của cử tri, nhân dân, hoạt động của Quốc hội khóa XII vẫn còn những thiết sót, hạn chế. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa mới hoạt động có hiệu quả cao hơn../.

                                                                                            Chu Thanh Vân