Ngày 25/3/2024, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza. Nghị quyết đã nhận được sự ủng hộ của 14 ủy viên HĐBA, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng.

[Ảnh trên: Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết (25/3/2024). Ảnh: Quang Huy - Pv TTXVN tại Mỹ]

Nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cho tháng lễ Ramada, tạo cơ sở cho một lệnh ngừng bắn lâu dài. Nghị quyết cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn bộ các con tin. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng viện trợ nhân đạo và tái khẳng định yêu cầu dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp viện trợ nhân đạo ở quy mô lớn.

Nghị quyết trên được đánh giá mang tính đột phá, do 10 nước ủy viên không thường trực HĐBA đưa ra và được đàm phán căng thẳng cho đến phút chót.