Đồng chí Nguyễn Thị Thập (1908-1996)

Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (5/1956 - 3/1974)

Họ và tên: Nguyễn Thị Thập
Tên thật là: Nguyễn Thị Ngọc Tốt
Bí danh: Mười Thập
Ngày sinh: 10/10/1908
Ngày mất: 19/3/1996
Quê quán: xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang)
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (từ 1955), III, IV
- Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI
- Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (5/1956 - 3/1974)

Tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ 1940, là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam từ 1956-1974, Phó Chủ tịch Quốc hội từ 1956-1982. Đồng chí đã đề xuất nhiều chính sách về quyền lợi của phụ nữ, trẻ em và tăng cường sự lãnh đạo của phụ nữ; trực tiếp chỉ đạo phong trào "Ba đảm đang".

Đồng chí được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Huân chương Sao vàng, danh hiệu cao nhất của Nhà nước.