Hà Nội (TTXVN 29/3/2024) Ngày 29/3/2024, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1172-QĐNS/TW, ngày 27/3/2024 của Bộ Chính trị về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.
Chú thích