Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Hoài Anh

 • Họ và tên: Nguyễn Hoài Anh
 • Ngày sinh: 2/5/1977
 • Ngày vào Đảng: 17/3/2003
 • Quê quán: xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (từ 3/2024)

  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (10/2020 - 3/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 1/2005: Chuyên viên Sở Xây dựng; Phó Trương Ban, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh đoàn Bình Thuận

  - 1/2005: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận

  - 9/2007: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Tỉnh ủy viên

  - 3/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (từ 9/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình thuận

  - 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận

  - 7/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận

  - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (từ 12/2020)

  - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

  - 3/2024: Được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và được Bộ Chính trị chuẩn y tại Quyết định số 1172-QĐNS/TW, ngày 27/3/2024.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Hoài Anh

 • Họ và tên: Nguyễn Hoài Anh
 • Ngày sinh: 2/5/1977
 • Ngày vào Đảng: 17/3/2003
 • Quê quán: xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII (dự khuyết)

  - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (từ 3/2024)

  - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (10/2020 - 3/2024)

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Trước 1/2005: Chuyên viên Sở Xây dựng; Phó Trương Ban, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh đoàn Bình Thuận

  - 1/2005: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận

  - 9/2007: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Tỉnh ủy viên

  - 3/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong; Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (từ 9/2015); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình thuận

  - 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận

  - 7/2019: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận

  - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận (từ 12/2020)

  - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

  - 3/2024: Được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận và được Bộ Chính trị chuẩn y tại Quyết định số 1172-QĐNS/TW, ngày 27/3/2024.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa