Hà Nội (TTXVN 4/11/2016) Việt Nam đạt kết quả tích cực về tăng vốn đầu tư toàn xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài kể từ khi hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).