[Infographics] Đầu tư vào Việt Nam 10 năm hội nhập WTO

Hà Nội (TTXVN 4/11/2016) Việt Nam đạt kết quả tích cực về tăng vốn đầu tư toàn xã hội và thu hút đầu tư nước ngoài kể từ khi hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).