Hà Nội (TTXVN 14/12/2017) Sáng 14/12/2017, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017-2022, khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự.

Cùng tham dự còn có nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân chủng, các học viện, nhà trường và một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua các thời kỳ; đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là cựu chiến binh, 516 đại biểu của 63 tỉnh, thành Hội, 47 Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan Trung ương cùng đại diện các Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh đang làm việc, định cư ở nước ngoài.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia đã sang dự, chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã dành những phút giây đầu tiên của phiên chính thức, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào cộng sản và nhân dân quốc tế, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Cựu chiến binh Việt Nam nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

Đại hội đã thành kính tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các đại biểu cựu chiến binh dự Đại hội đã nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, những người đồng chí, đồng đội đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định: Đại hội là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của các cấp Hội và hội viên cựu chiến binh cả nước. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, bên cạnh những thuận lợi, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức. Toàn Hội đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng; hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết quả đạt được của các cấp Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng; tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V; rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ VI; xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội phù hợp với tình hình mới; lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI đáp ứng đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo Hội, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V tại Đại hội có chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”. Trong đó nêu rõ: Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của hội viên; thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác đối ngoại nhân dân đạt kết quả tốt, nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội ngày càng đổi mới.

Các cấp Hội đã tổ chức, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đất nước; phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể; tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 703.000 cựu chiến binh và con em cựu chiến binh, gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ, đã có 155.750 hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Tổ chức Hội đã tăng cường vận động quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở; thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên cựu chiến binh…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội Chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những đóng góp rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư biểu thị sự đồng tình với Báo cáo chính trị tại Đại hội, thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước.

Đồng thời cựu chiến binh cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư mong muốn, Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Các cấp Hội cần không ngừng cổ vũ, động viên cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp của xã hội Việt Nam.

Khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”, Tổng Bí thư mong muốn cựu chiến binh bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh thiếu niên. Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo, tránh có những biểu hiện công thần, tự mãn.

Đối với đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, lực lượng được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khỏe, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định, có nhiều tiềm năng phát triển, Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong việc tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân quân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, cần thường xuyên chăm lo xây dựng Hội Chiến binh Việt Nam trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Trong đó, chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh, có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội góp ý xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt cho Ban Chấp hành ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, động viên lực lượng cựu chiến binh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và cụ thể hóa những nhiệm vụ mà đồng chí đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao cho cựu chiến binh Việt Nam, bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dù trong mọi điều kiện, hoàn cảnh khó khăn đến đâu, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nguyện mãi mãi xứng đáng là lực lượng trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Đại hội là sự kiện chính trị đánh dấu bước phát triển mới của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong những năm qua, Hội đã đoàn kết, vận động các thế hệ cựu chiến binh giữ vững bản chất truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết thắng trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt trong công tác tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chủ nghĩa xã hội; nâng cao vị thế cho cựu chiến binh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự tin tưởng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tạo thành sức mạnh tổng hợp; tích cực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Trưởng đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào khẳng định tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa cựu chiến binh hai nước Lào và Việt Nam; đồng thời cho biết: Thời gian qua, Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều doanh nghiệp Việt Nam, như xây nhà cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, khám sức khỏe và phẫu thuật thủy tinh thể, xây dựng phòng truyền thống Liên minh chiến đấu Việt – Lào… Trưởng đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào bày tỏ sự tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tích mới to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị và quan hệ hợp tác đặc biệt Lào – Việt Nam.

Trưởng đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia bày tỏ sự khâm phục, đánh giá cao những thành tựu mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tin tưởng Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần vun đắp, củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh hai nước Campuchia và Việt Nam.

Trong phiên làm việc chính thức, các đại biểu dự Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và chuẩn bị công tác bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI./.

                                                                                                                    Nguyễn Sự - Hiền Hạnh