Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể ngày 23/10/2023, dự kiến bế mạc ngày 28/11/2023 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp được tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 23/10 - 10/11/2023; đợt 2 từ ngày 20 - 28/11/2023. Tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 22 ngày.