Nhà thơ, nhà giáo Vũ Đình Liên (1913-1996)

Vũ Đình Liên không chỉ là một nhà giáo nhân dân, ông còn là một trong những người tiên phong của Thơ mới Việt Nam. Và chỉ bằng một bài thơ “Ông Đồ” Vũ Đình Liên đã thành thi nhân bất tử...

Nhà thơ, nhà giáo Vũ Đình Liên, sinh ngày 12/11/1913, tại Hà Nội (quê gốc ở thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Ông mất ngày 18/1/1996, tại Hà Nội.