Thầy giáo, nhà thơ

Vũ Đình Liên

 • Họ và tên: Vũ Đình Liên
 • Ngày sinh: 12/11/1913
 • Ngày mất: 18/1/1996
 • Quê quán: tỉnh Hải Dương
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ủy ban hành chính - kháng chiến huyện Ân Thi (Hải Hưng) (1946-1948)

  - Trưởng Phòng Huấn học Nha giáo dục phổ thông (1953-1956)

  - Tổ trưởng Tổ Văn học - Ban Tu thư thuộc Bộ Giáo dục (1956-1957)

  - Chủ nhiệm Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1962-1969)

  - Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957)

 • Danh hiệu:

  - Nhà giáo Nhân dân (1991)

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam (1996)

 • Quá trình công tác:

  - 1932: Đỗ tú tài trường Bưởi (nay là trường THPT Chu Văn An), dạy học ở các trường tư thục Thăng Long, Trường Gia Long, Trường nữ sinh Hoài Đức…

  - Học thêm trường Luật và đỗ bằng cử nhân, làm công chức ở Nha Thương chính (còn gọi là sở Đoan) Hà Nội.

  - 1936: Bài thơ "Ông đồ" đăng trên báo Tinh hoa và có tiếng vang lớn, mở đầu phong trào Thơ mới.

  - 1946-1948: Ủy viên Ủy ban hành chính - kháng chiến huyện Ân Thi (Hải Hưng).

  - 1948-1950: Hội trưởng Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác Liên khu III.

  - 1950-1953: Giảng viên Trường Trung cấp Sư phạm.

  - 1953-1956: Trưởng Phòng Huấn học Nha giáo dục phổ thông.

  - 1956-1957: Tổ trưởng Tổ Văn học - Ban Tu thư thuộc Bộ Giáo dục.

  - 1957-1962: Tổ trưởng Tổ Giáo học pháp Khoa Văn học, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957).

  - 1962-1969: Chủ nhiệm Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội để đào tạo giáo viên làm chuyên gia tiếng Pháp cho các nước châu Phi, châu Mỹ - Latinh, châu Đại Dương.

  - 1969: Được điều động làm cán bộ nghiên cứu khoa học, đảm nhiệm việc nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng giáo viên cho đến lúc nghỉ hưu.

  - 1991: Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

  - 18/1/1996: Ông mất tại Hà Nội.

 • Tác phẩm chính:

  - Thơ: Ông đồ (1936), Nhớ Cao bá Quát, Lũy tre xanh, Hồn xưa, Lòng ta là những hàng thành quách cũ, Mùa Xuân Cộng sản, Người đàn bà điên ga Lưu xá, Ngắm tranh...

  - Nghiên cứu: Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (1957), Nguyễn Đình Chiểu - Nhà chí sĩ yêu nước (1957)

  - Dịch thuật: Tập thơ "Les fleurs du Mal" (Những bông hoa ác) của Baudelaire (1995).

Thầy giáo, nhà thơ

Vũ Đình Liên

 • Họ và tên: Vũ Đình Liên
 • Ngày sinh: 12/11/1913
 • Ngày mất: 18/1/1996
 • Quê quán: tỉnh Hải Dương
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Ủy ban hành chính - kháng chiến huyện Ân Thi (Hải Hưng) (1946-1948)

  - Trưởng Phòng Huấn học Nha giáo dục phổ thông (1953-1956)

  - Tổ trưởng Tổ Văn học - Ban Tu thư thuộc Bộ Giáo dục (1956-1957)

  - Chủ nhiệm Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1962-1969)

  - Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957)

 • Danh hiệu:

  - Nhà giáo Nhân dân (1991)

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam (1996)

 • Quá trình công tác:

  - 1932: Đỗ tú tài trường Bưởi (nay là trường THPT Chu Văn An), dạy học ở các trường tư thục Thăng Long, Trường Gia Long, Trường nữ sinh Hoài Đức…

  - Học thêm trường Luật và đỗ bằng cử nhân, làm công chức ở Nha Thương chính (còn gọi là sở Đoan) Hà Nội.

  - 1936: Bài thơ "Ông đồ" đăng trên báo Tinh hoa và có tiếng vang lớn, mở đầu phong trào Thơ mới.

  - 1946-1948: Ủy viên Ủy ban hành chính - kháng chiến huyện Ân Thi (Hải Hưng).

  - 1948-1950: Hội trưởng Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác Liên khu III.

  - 1950-1953: Giảng viên Trường Trung cấp Sư phạm.

  - 1953-1956: Trưởng Phòng Huấn học Nha giáo dục phổ thông.

  - 1956-1957: Tổ trưởng Tổ Văn học - Ban Tu thư thuộc Bộ Giáo dục.

  - 1957-1962: Tổ trưởng Tổ Giáo học pháp Khoa Văn học, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam (1957).

  - 1962-1969: Chủ nhiệm Khoa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội để đào tạo giáo viên làm chuyên gia tiếng Pháp cho các nước châu Phi, châu Mỹ - Latinh, châu Đại Dương.

  - 1969: Được điều động làm cán bộ nghiên cứu khoa học, đảm nhiệm việc nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng giáo viên cho đến lúc nghỉ hưu.

  - 1991: Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

  - 18/1/1996: Ông mất tại Hà Nội.

 • Tác phẩm chính:

  - Thơ: Ông đồ (1936), Nhớ Cao bá Quát, Lũy tre xanh, Hồn xưa, Lòng ta là những hàng thành quách cũ, Mùa Xuân Cộng sản, Người đàn bà điên ga Lưu xá, Ngắm tranh...

  - Nghiên cứu: Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam (1957), Nguyễn Đình Chiểu - Nhà chí sĩ yêu nước (1957)

  - Dịch thuật: Tập thơ "Les fleurs du Mal" (Những bông hoa ác) của Baudelaire (1995).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa