Nhà văn Nguyên Hồng (1918-1982)

Nhà văn Nguyên Hồng

Họ và tên: Nguyễn Nguyên Hồng

Ngày sinh: 5/11/1918

Ngày mất: 2/5/1982

Quê quán: tỉnh Nam Định

Nguyên Hồng là một nhà văn xuất sắc của dòng văn học hiện thực giai đoạn 1930-1945. 

Ông là nhà văn của thợ thuyền lao khổ, ông đã thể hiện phẩm chất tốt đẹp, sức sống, khát vọng của người lao động nước ta trong cuộc đời cũ, và sau Cách mạng Tháng 8 Nguyên Hồng lại đi tiếp cuộc đời mới với nhiều tác phẩm có giá trị về đề tài công nhân.

Ngòi bút của Nguyên Hồng bênh vực người nghèo, những thân phận bất hạnh, cô đơn, những con người yếu thế nhưng bao giờ cũng cố vươn lên đấu tranh để bảo vệ nhân phẩm của mình.

Nhà văn Nguyên Hồng được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 1996.