Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 161 ngày 10/6/1999