Phát biểu của Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-núc tại Quốc yến chào mừng ngài Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 161 ngày 10/6/1999