Phát biểu của Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-núc tại Quốc yến chào mừng ngài Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 161 ngày 10/6/1999