• Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ nhất (1981).

  • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ném viên đá đầu tiên xuống sông Đà tại buổi lễ ngăn sông đợt I, để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

  • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng thăm và gặp mặt các đại biểu công nhân, nhân dân lao động thành phố Hồ Chí Minh (1985).

  • Toàn cảnh nhà máy thủy điện Hòa Bình.