[Photo] Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1986)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng

  • Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ nhất (1981).

  • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng ném viên đá đầu tiên xuống sông Đà tại buổi lễ ngăn sông đợt I, để xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

  • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng thăm và gặp mặt các đại biểu công nhân, nhân dân lao động thành phố Hồ Chí Minh (1985).

  • Toàn cảnh nhà máy thủy điện Hòa Bình.