Hà Nội (TTXVN 9/1/2023) Sáng 9/1/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov đến thăm, phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội và thăm Trường Mầm non Việt Nam-Bun.
 • Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov đến thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov thăm Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov tham quan Phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov viết lưu bút tại Phòng truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov với các giảng viên và sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov thăm Trường Mầm non Việt-Bun. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov phát biểu tại Trường Mầm Non Việt-Bun. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov thăm Trường Mầm non Việt-Bun. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov thăm Trường Mầm non Việt-Bun. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 • Đón Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Jeliazkov thăm Trường Mầm non Việt-Bun. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)