• Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Xuân Lâm - TTXVN

  • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, 20/11/1994. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân thăm khu di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (1994). Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Giang Trạch Dân thăm Nhà máy Thuốc lá Thăng Long (Hà Nội), ngày 21/11/1994, . Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và các vị khách quý kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (11/1994). Ảnh: Cao Phong - TTXVN