• Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

  • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.