[Photo] Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (5/2018)

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

 • Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.

 • Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN.