• Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN