[Photo] Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII (1/2016)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

  • Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

  • Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN