Điện Biên (TTXVN 16/3/2024) Tối 16/3/2024, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại biểu các nước cùng lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và đông đảo nhân dân ác dân tộc trên địa bàn tỉnh tham dự chương trình.
  • Tiêt mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Tiêt mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Tiêt mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Tiêt mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Tiêt mục văn nghệ tại Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

  • Tiêt mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 (3/2024). Ảnh: Trung Kiên - TTXVN