Hà Nội (TTXVN 4/5/2023) Chiều 4/5/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đánh trống tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)