[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg tham quan Văn Miếu

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 4/5/2023) Chiều 4/5/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đánh trống tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel tham quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)