Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, sáng 23/5/2016, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng thống Obama tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng thống Barack Obama tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Tổng thống Barack Obama thăm ao cá Bác Hồ trong Khu di tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Tổng thống Barack Obama thăm nhà sàn Bác Hồ trong Khu di tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Tổng thống Barack Obama thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong Khu di tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Tổng thống Barack Obama thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ trong Khu di tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Tổng thống Barack Obama thăm nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Tổng thống Barack Obama ghi lưu niệm khi tới thăm nhà sàn Bác Hồ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng thống Barack Obama tới thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)