Ủy viên Bộ Chính khóa XI, XII
Chủ tịch Quốc hội (3/2016 - 3/2021)

Nguyễn Thị Kim Ngân

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Ngày sinh: 12/4/1954
 • Ngày vào Đảng: 9/12/1981
 • Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (đến 3/2016)

  - Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIII (từ 3/2016), XIV (đến 3/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân sách nhà nước
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1975 - 2/1976: Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8

  - 3/1976 - 7/1978: Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre

  - 8/1978 - 6/1983: Cán bộ Phòng Tài vụ-Thu quốc doanh

  - 6/1983: Được bổ nhiệm Phó phòng Tài vụ-Thu quốc doanh

  - 7/1983 - 4/1987: Phó phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp

  - 5/1987 - 9/1990: Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

  - 10/1990 - 9/1991: Quyền Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

  - 10/1991 - 3/1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

  - 4/1995 - 3/2001: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Cán sự Đảng

  - 1996-2002: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương

  - 4/2001 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

  - 4/2001 - 8/2002: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương

  - 9/2002 - 2/2006: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

  - 3/2006 - 4/2006: Thứ trưởng Bộ Tài chính

  - 5/2006 - 7/2007: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại

  - 5/2007 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV

  - 8/2007 - 1/2011: Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng

  - 1/2011 - 7/2011: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng

  - 7/2011 - 5/2013: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

  - 5/2013 - 1/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

  - 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

  - 31/3/2016: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016

  - 22/7/2016: Tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

  - 30/3/2021: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu

  - 24/1/2024: Đón nhận Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự của Nhà Vua và Chính phủ Nhật Bản.

Ủy viên Bộ Chính khóa XI, XII
Chủ tịch Quốc hội (3/2016 - 3/2021)

Nguyễn Thị Kim Ngân

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Ngày sinh: 12/4/1954
 • Ngày vào Đảng: 9/12/1981
 • Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XI, XII

  - Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XI

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII

  - Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, XIV (đến 3/2016)

  - Chủ tịch Quốc hội: Khóa XIII (từ 3/2016), XIV (đến 3/2021)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Cử nhân chuyên ngành Tài chính-Ngân sách nhà nước
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 8/1975 - 2/1976: Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8

  - 3/1976 - 7/1978: Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre

  - 8/1978 - 6/1983: Cán bộ Phòng Tài vụ-Thu quốc doanh

  - 6/1983: Được bổ nhiệm Phó phòng Tài vụ-Thu quốc doanh

  - 7/1983 - 4/1987: Phó phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp

  - 5/1987 - 9/1990: Phó Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan

  - 10/1990 - 9/1991: Quyền Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

  - 10/1991 - 3/1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh

  - 4/1995 - 3/2001: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Cán sự Đảng

  - 1996-2002: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương

  - 4/2001 - nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII

  - 4/2001 - 8/2002: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan kinh tế Trung ương

  - 9/2002 - 2/2006: Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

  - 3/2006 - 4/2006: Thứ trưởng Bộ Tài chính

  - 5/2006 - 7/2007: Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại

  - 5/2007 - nay: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV

  - 8/2007 - 1/2011: Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng

  - 1/2011 - 7/2011: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng

  - 7/2011 - 5/2013: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

  - 5/2013 - 1/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

  - 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII

  - 31/3/2016: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIII, đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016

  - 22/7/2016: Tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa XIV, đồng chí được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021

  - 30/3/2021: Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV, đồng chí được miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội

  - 1/12/2021: Đồng chí nghỉ hưu

  - 24/1/2024: Đón nhận Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự của Nhà Vua và Chính phủ Nhật Bản.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa