Trong lịch sử, quan hệ hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Đông Uruguay (Uruguay) được thể hiện qua sự ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và phát triển đất nước ngày nay. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 11/8/1993. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước có những bước phát triển tích cực.

Ngày 16/8/2011, Đoàn Đại sứ lưu động Uruguay đã vào Việt Nam mở Cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam. Ngày 21/2/2012, Đại sứ đầu tiên tại Việt Nam Carlos Irigaray Santana đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tính đến tháng 8/2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay.

Uruguay đã công nhận Quy chế kinh tế thị trường đầy đủ của Việt Nam vào tháng 12/2013.

Hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác như: Hiệp định khung về thương mại và đầu tư, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Thỏa thuận hợp tác 3 bên giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại và Dịch vụ quốc gia Uruguay và Phòng Công nghiệp Uruguay (năm 2007); Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (năm 2009); Hiệp định hợp tác khoa học-công nghệ (năm 2010); Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) và Cơ quan xúc tiến thương mại-đầu tư Uruguay (năm 2012); Hiệp định tránh đánh thuế song trùng; Hiệp định khung về Thương mại và Đầu tư giữa hai Chính phủ (tháng 12/2013); Biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực giáo dục (tháng 4/2019), Biên bản ghi nhớ hợp tác lĩnh vực văn hóa (tháng 4/2019); Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Uruguay (tháng 4/2023)…