Hà Nội (TTXVN 27/6/2006)

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Triết nhậm chức vụ Chủ tịch nước (tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI)

 - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 - Thưa các vị đại biểu Quốc hội.

 - Thưa các vị khách quý.

 Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội (khóa XI) đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Quốc hội và nhân dân đã tin tưởng giao phó cho tôi. Tôi nguyện phấn đấu hết sức mình phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

  - Thưa các vị đại biểu Quốc hội.

 Trong những năm qua, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những kết quả to lớn, đời sống của nhân dân đã không ngừng được cải thiện, hình ảnh và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trước mắt chúng ta còn không ít khó khăn, thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị công tác mới, tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhiệt tình của các vị đại biểu Quốc hội; sự quan tâm ủng hộ của toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở nước ngoài; sự phối hợp thường xuyên của các cơ quan, tổ chức để giúp tôi hoàn thành trọng trách mà Quốc hội giao cho.

 Tôi nhận thức rõ rằng, những thành tựu trên các mặt đối nội và đối ngoại mà Đảng và Nhà nước ta đạt được trong thời gian qua có phần đóng góp quan trọng của đồng chí Trần Đức Lương, người Chủ tịch nước tiền nhiệm của tôi. Tôi xin kính chúc đồng chí Trần Đức Lương và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, kính mong đồng chí tiếp tục đóng góp và hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Trên cương vị công tác của mình, tôi hứa sẽ đề cao trách nhiệm cá nhân, ra sức học tập và rèn luyện, tăng cường phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các ngành, các cấp, với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đại hội X của Đảng đã đề ra; tập trung chăm lo các mặt công tác đối nội, đối ngoại, đảm bảo quốc phòng và an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện mục tiêu: "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đưa dân tộc ta sánh vai cùng các dân tộc trên thế giới, vì sự tiến bộ chung của nhân loại.

 Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Quốc hội và nhân dân đã tín nhiệm giao trọng trách lớn cho tôi.

 Xin chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý và các vị đại biểu Quốc hội mạnh khỏe, hạnh phúc.

 Xin chân thành cảm ơn!./.