Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IX, X
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
(6/2006 - 7/2011)

Nguyễn Minh Triết

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Triết
 • Ngày sinh: 8/10/1942
 • Ngày vào Đảng: 30/3/1965
 • Quê quán: xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IX, X

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX, X

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (6/2006 - 7/2011)

  - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (1/2000 - 6/2006)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, XI

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1960: Tham gia cách mạng

  - 1960 - 11/1963: Sinh viên Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn-Gia Định

  - 12/1963 - 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương Cục miền Nam); Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam; tham gia công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho

  - 1974 - 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn

  - 9/1979 - 7/1981: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

  - 7/1981 - 12/1987: Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

  - 1/1988 - 9/1989: Tỉnh ủy viên Sông Bé

  - 10/1989 - 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 12/1991 - 12/1996: Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1996); Đại biểu Quốc hội khóa IX (7/1992)

  - 1/1997 - 12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 12/1997 - 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

  - 1/2000 - 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa XI (5/2002)

  - 6/2006: Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 7/2011: Đồng chí nghỉ hưu.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IX, X
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
(6/2006 - 7/2011)

Nguyễn Minh Triết

 • Họ và tên: Nguyễn Minh Triết
 • Ngày sinh: 8/10/1942
 • Ngày vào Đảng: 30/3/1965
 • Quê quán: xã Phú An, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa IX, X

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VII, VIII, IX, X

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (6/2006 - 7/2011)

  - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (1/2000 - 6/2006)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa IX, XI

 • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1/1960: Tham gia cách mạng

  - 1960 - 11/1963: Sinh viên Khoa toán Đại học Tổng hợp, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở Khu Sài Gòn-Gia Định

  - 12/1963 - 1973: Công tác văn thư, kế toán, cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương Cục miền Nam); Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan; Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam; tham gia công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho

  - 1974 - 8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn

  - 9/1979 - 7/1981: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

  - 7/1981 - 12/1987: Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban Mặt trận Trung ương Đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

  - 1/1988 - 9/1989: Tỉnh ủy viên Sông Bé

  - 10/1989 - 12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 12/1991 - 12/1996: Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (6/1996); Đại biểu Quốc hội khóa IX (7/1992)

  - 1/1997 - 12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

  - 12/1997 - 1/2000: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

  - 1/2000 - 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội khóa XI (5/2002)

  - 6/2006: Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 7/2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

  - 7/2011: Đồng chí nghỉ hưu.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa