Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 90 ngày 31/3/2005