Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, ngày 30/3/2005

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng khóa IX, X; Chủ tịch Quốc hội (9/1997 - 6/2001)Nông Đức Mạnh

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 90 ngày 31/3/2005