Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, ngày 30/3/2005

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, số 90 ngày 31/3/2005