Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 25/6/1959