Viện Bảo tàng cách mạng chào đón Tổng thống Sukarno, người chiến sĩ cách mạng danh tiếng của Indonesia và châu Á

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 25/6/1959