- 5/2009: Hai nước ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

- 2011: Uruguay mở Đại sứ quán tại Hà Nội

- 2013: Uruguay công nhận Quy chế thị trường cho Việt Nam

- 2015: Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Cộng hòa Đông Uruguay ký thỏa thuận hợp tác

- 4/2023: Quốc hội Việt Nam và Thượng viện và Hạ viện Uruguay ký thỏa thuận hợp tác…

                                                               (Cập nhật đến tháng 4/2023)