Hà Nội (TTXVN 30/11/2015)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đã thông qua nội dung dự thảo Bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký Bản ghi nhớ trên với Đại diện có thẩm quyền của UNESCO.

Được biết, Việt Nam và UNESCO đã ký kết Bản ghi nhớ và thực hiện các nội dung hợp tác trong giai đoạn 2010-2015.

Việc tiếp tục ký Bản ghi nhớ với UNESCO sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trong giai đoạn 2016-2020 trong các lĩnh vực: giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa và thông tin - truyền thông.

Cụ thể, UNESCO sẽ hỗ trợ Việt Nam đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục - đào tạo, tăng cường chuẩn bị nguồn nhân lực hướng tới phát triển bền vững để hội nhập quốc tế; mở rộng các hệ thống và cải thiện chính sách khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các cơ chế hợp tác khoa học quốc tế; thúc đẩy văn hóa hòa bình làm động lực chính của sự phát triển bền vững; đảm bảo sự cân bằng giữa công tác bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa với phát triển kinh tế tại các khu di sản thế giới, đảm bảo lồng ghép và tích hợp văn hóa vào các chính sách và chiến lược phát triển ở tất cả các cấp độ; đẩy mạnh thông tin về Việt Nam với thế giới.

Dự kiến Lễ ký Bản ghi nhớ trên sẽ được tổ chức tại trụ sở chính UNESCO tại Paris nhân dịp Thủ tướng tới thăm trụ sở UNESCO và gặp Tổng Giám đốc UNESCO./.