Ủy viên Bộ Chính trị
khóa VIII, IX, X, XI
Thủ tướng Chính phủ
(6/2006 - 4/2016)

Nguyễn Tấn Dũng

 • Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng
 • Ngày sinh: 17/11/1949
 • Ngày vào Đảng: 10/6/1967
 • Quê quán: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI

  - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị (6/1996 - 8/1997)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X, XI

  - Thủ tướng Chính phủ (6/2006 - 4/2016)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1961 - 9/1981: Tham gia Quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ, bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khóa của bác sĩ quân y và đã qua các cấp bậc-chức vụ: Tiểu đội bậc trưởng, Trung đội bậc trưởng, Đại đội bậc phó, Đại đội bậc trưởng-Đội trưởng Đội phẫu thuật, Đại đội trưởng và Chính trị viên trưởng Đại đội Quân y (Bí thư Chi bộ Đảng thuộc Tỉnh đội Rạch Giá (hiện nay là tỉnh Kiên Giang). Học khóa sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn-trung đoàn bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ: Thượng úy-Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn) và Đại úy-Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia; Thiếu tá-Trưởng ban Cán bộ (Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang

  - 10/1981 - 12/1994: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và lần lượt qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên-Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang-Bí thư Huyện ủy Hà Tiên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; đại biểu HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang-Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1/1995 - 5/1996: Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 6/1996 - 8/1997: Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và phụ trách công tác tài chính của Đảng

  - 9/1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 9/1997 - 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên; Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm Quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm; Chủ tịch Hội đồng đặc xá Trung ương và Trưởng ban Chỉ đạo một số công tác khác

  - 5/1998 - 12/1999: Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

  - 8/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 27/6/2006: Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

  - 7/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiêm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dục; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Tiểu ban Xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020)

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/2011 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  - 5/2022: Được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị
khóa VIII, IX, X, XI
Thủ tướng Chính phủ
(6/2006 - 4/2016)

Nguyễn Tấn Dũng

 • Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng
 • Ngày sinh: 17/11/1949
 • Ngày vào Đảng: 10/6/1967
 • Quê quán: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VIII, IX, X, XI

  - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị (6/1996 - 8/1997)

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX, X, XI

  - Thủ tướng Chính phủ (6/2006 - 4/2016)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 11/1961 - 9/1981: Tham gia Quân đội, làm văn thư, liên lạc, cứu thương, y tá, y sĩ, bổ túc chương trình phẫu thuật ngoại khóa của bác sĩ quân y và đã qua các cấp bậc-chức vụ: Tiểu đội bậc trưởng, Trung đội bậc trưởng, Đại đội bậc phó, Đại đội bậc trưởng-Đội trưởng Đội phẫu thuật, Đại đội trưởng và Chính trị viên trưởng Đại đội Quân y (Bí thư Chi bộ Đảng thuộc Tỉnh đội Rạch Giá (hiện nay là tỉnh Kiên Giang). Học khóa sĩ quan chỉ huy cấp tiểu đoàn-trung đoàn bộ binh và đảm nhiệm nhiệm vụ: Thượng úy-Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 207 (Bí thư Đảng ủy Tiểu đoàn) và Đại úy-Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Bộ binh 152 (Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn) chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia; Thiếu tá-Trưởng ban Cán bộ (Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang

  - 10/1981 - 12/1994: Học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và lần lượt qua các chức vụ: Tỉnh ủy viên-Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang-Bí thư Huyện ủy Hà Tiên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; đại biểu HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang-Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1/1995 - 5/1996: Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 6/1996 - 8/1997: Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và phụ trách công tác tài chính của Đảng

  - 9/1997: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 9/1997 - 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Tài chính tiền tệ quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên; Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về các công trình trọng điểm Quốc gia; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước; Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tội phạm; Chủ tịch Hội đồng đặc xá Trung ương và Trưởng ban Chỉ đạo một số công tác khác

  - 5/1998 - 12/1999: Phó Thủ tướng kiêm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bí thư Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI

  - 8/2002: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI, được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

  - 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 27/6/2006: Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ

  - 7/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kiêm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giáo dục; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng; Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Tiểu ban Xây dựng Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011-2020)

  - 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/2011 - 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

  - 5/2022: Được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa