Thủ tướng Cộng hòa Bulgaria Sergei Stanishev thăm chính thức Việt Nam (23-25/11/2006)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bun-ga-ri Xéc-gây Xta-ni-sép đã ký kết “Tuyên bố chung giữa Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước Cộng hòa Bun-ga-ri Xéc-gây Xta-ni-sép”
  • Chia sẻ: