"Ngoại giao cây tre" vì độc lập, tự cường và hữu nghị HS_NGI_000137966

Ngoại giao Việt Nam 2023 HS_NGI_000138072

7 nước có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt NamHS_NGI_000143141

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 HS_NGI_000137471

Châu Á - Thái Bình Dương

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản HS_NGI_000032535

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc HS_NGI_000038989

Quan hệ Việt Nam-Lào (5/9/1962) HS_NGI_000048708

Quan hệ Việt Nam-Campuchia (24/6/1967) HS_NGI_000124250

Châu Âu

Quan hệ Việt Nam-Bulgaria (8/2/1950) HS_NGI_000125101

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga HS_NGI_000126131

Châu Mỹ

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ HS_NGI_000039447

Châu Đại dương

Trung Đông

Liên hợp quốc

ASEAN