Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản HS_NGI_000032535

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc HS_NGI_000038989

Quan hệ Việt Nam-Lào (5/9/1962) HS_NGI_000048708

Quan hệ Việt Nam-Campuchia (24/6/1967) HS_NGI_000124250

Quan hệ Việt Nam-Bulgaria (8/2/1950) HS_NGI_000125101

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga HS_NGI_000126131

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ HS_NGI_000039447