Quan hệ Việt Nam-Bulgaria (8/2/1950) HS_NGI_000125101

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga HS_NGI_000126131