Quan hệ Việt Nam-Bulgaria (8/2/1950) HS_NGI_000125101

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga (30/1/1950) HS_NGI_000126131