Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier thăm cấp Nhà nước Việt Nam (23-24/1/2024)

Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier thăm cấp Nhà nước Việt Nam (23-24/1/2024)
  • Chia sẻ: