Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican thăm Việt Nam (9-14/4/2024)

Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican có các cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; thăm các Tổng Giáo phận Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Huế.
  • Chia sẻ: