Tượng vua Đinh Tiên Hoàng

Vua Đinh Tiên Hoàng, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, sinh ngày 22/3, năm Giáp Thân 924 (mất năm Kỷ Mão 979) tại thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc thôn Văn Bồng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Ông là người có công trong việc bình định 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, được tôn vinh là Đại thắng Vương. Năm Mậu Thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc. Ông lấy quốc hiệu là Đại Cồ Việt, dời kinh ấp về Hoa Lư (Ninh Bình).