10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc

10 trong số 12 cô gái Tiểu đội 4, Đại đội Thanh niên xung phong 552 đang san lấp hố bom này đã hy sinh anh dũng cuối năm 1968 khi làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông tại Ngã ba Đồng Lộc, một trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của địch ở Hà Tĩnh. Ảnh: Văn Sắc – TTXVN

* 10 cô gái thanh niên xung phong hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc:

1. Chị Võ Thị Tần: Sinh năm 1944 -  quê quán xã Thiện Lộc - Can Lộc - Tiểu đội trưởng tiểu đội 4 - C552 - Tổng đội 55

2. Chị Hồ Thị Cúc: Sinh năm 1944 - quê quán: Sơn Bằng - Hương Sơn - Tiểu đội phó - C552 - Tổng đội 55.

3. Chị Nguyễn  Thị Nhỏ: Sinh năm 1944 ỏ Đức Lạng -Đức Thọ

4. Chị Dương Thị Xuân: Sinh năm 1947 ở Đức Tân - Đức Thọ.

5. Chị Võ Thị Hợi: Sinh năm 1947 ở xã Thiện Lộc - Can Lộc

6. Chị Nguyễn Thị Xuân: Sinh năm 1948 - quê quán: Vĩnh Lộc - Can Lộc.

7. Chị Trần Thị Hường: Sinh năm 1949 tại thị xã Hà Tĩnh.

8. Chị Hà Thị Xanh: Sinh năm 1949 - ở xã Đức Hoà - Đức Thọ.

9. Chị Trần Thị Rạng: Sinh năm 1950 - ở Thọ Thuỷ - Đức Vinh - Đức Thọ.

10. Chị Võ Thị Hà: Sinh năm 1951 - quê quán: thị trấn Đức Thọ.