[Infographics] 10 năm gia nhập WTO: Doanh thu từ du lịch tăng nhanh

Hà Nội (TTXVN 7/11/2016) 10 năm gia nhập WTO, doanh thu từ du lịch tăng nhanh, từ mức 56.000 tỷ đồng năm 2007 lên hơn 337.000 tỷ đồng năm 2015.