[Infographics] 10 năm gia nhập WTO: kim ngạch nhập khẩu Việt Nam tăng hơn 2,5 lần

Hà Nội (TTXVN 6/11/2016) Sau 10 năm gia nhập WTO, kim ngạch nhập khẩu của nước ta đã tăng hơn 2,5 lần, từ 62,68 tỷ USD năm 2007 lên 165,65 tỷ USD năm 2015.